LAN HỒ ĐIỆP – HDS044

3.360.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP TRẮNG 10 CÂY

TRANG TRÍ NƠ ĐỎ ,BÌNH SỨ CAO

LAN HỒ ĐIỆP – HDS044

3.360.000

Gọi ngay