LAN HỒ ĐIỆP – HDS045

8,700,000 Bao gồm thuế VAT 10%

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP 29 CÂY10 CÂY TRẮNG ,19 CÂY TÍMTRANG TRÍ NƠ VA CÂY TUYẾT