LAN HỒ ĐIỆP TRẮNG – HDS027

13.200.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP TRẮNG

40 CÂY LAN TRẮNG

VÀO CHẬU SỨ TRẮNG CAO TRANG TRÍ NƠ ĐỎ VÀ PHỤ LIỆU

LAN HỒ ĐIỆP TRẮNG – HDS027

13.200.000

Gọi ngay