LAN HỒ ĐIỆP – HDS045

10.440.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP 29 CÂY

10 CÂY TRẮNG ,19 CÂY TÍM

TRANG TRÍ NƠ VA CÂY TUYẾT

LAN HỒ ĐIỆP – HDS045

10.440.000

Gọi ngay