LAN HỒ ĐIỆP – HDS016

3.600.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP 10 CÂY

6 HỒNG -4 TRẮNG

VÀO CHẬU SỨ TRÒN TRẮNG + NƠ +NAN TRE

LAN HỒ ĐIỆP – HDS016

3.600.000

Gọi ngay