LAN HỒ ĐIỆP – HDS014

6.600.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP HỒNG .19 CÂY

VÀO BÌNH SỨ TRÒN

TRANG TRÍ NƠ TÍM NHẠT ,HOA SAO TÍM

LAN HỒ ĐIỆP – HDS014

6.600.000

Gọi ngay