HOA TULIP CAM – HBNS011

3.600.000

Bình hoa tulip cam 30 hoa được thiết kế trên bình sứ trắng

kích thước bình hoa 40cm x 60cm

HOA TULIP CAM – HBNS011

3.600.000

Gọi ngay