HỒ ĐIỆP MINI – HDS046

6.600.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP MINI XONG HỶ 45 CÂY

VÀO BÌNH SỨ TRÒN ,TRANG TRÍ NAN TRE,NƠ ĐỎ

HỒ ĐIỆP MINI – HDS046

6.600.000

Gọi ngay