CHẬU LAN – HDS034

9.000.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP 25 CÂY

TÍM,HỒNG ,TRẮNG

TRANG TRÍ NƠ LƯỚI HỒNG ,BÌNH SỨ VUÔNG CAO

CHẬU LAN – HDS034

9.000.000

Gọi ngay