LAN HỒ ĐIỆP XANH – HDS006

3.000.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP XANH BƠ ,7 CÂY ,VÀO BÌNH SỨ TRON TRẮNG ,TRANG TRÍ HOA SAO VÀNG ,NAM TRE

LAN HỒ ĐIỆP XANH – HDS006

3.000.000

Gọi ngay