LAN HỒ ĐIỆP VÀNG – HDS040

4.800.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP VÀNG 15 CÂY

TRANG TRÍ NƠ ĐỎ ,VÀO BÌNH SỨ TRÒN

LAN HỒ ĐIỆP VÀNG – HDS040

4.800.000

Gọi ngay