LAN HỒ ĐIỆP – HDS047

2.640.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP TÍM 8 CÂY

TRANG TRÍ CÂY XANH ,HOA SAO TÍM

LAN HỒ ĐIỆP – HDS047

2.640.000

Gọi ngay