LAN HỒ ĐIỆP – HDS025

2.400.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP

6 CÂY VÀO CHẬU TRÒN TRẮNG

LAN HỒ ĐIỆP – HDS025

2.400.000

Gọi ngay