HỒ ĐIỆP NHÍ – HDS013

7.200.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP NHÍ SONG HỶ

20 CÂY LAN NHÍ ,

TRANG TRÍ NƠ ĐỎ ,VÀO CHẬU SỨ CAO

HỒ ĐIỆP NHÍ – HDS013

7.200.000

Gọi ngay