CHẬU LAN – HDS033

7.200.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP 20 CÂY

8 CÂY LAN HỒNG ,12 CÂY LAN TRẮNG

TRANG TRÍ NƠ ĐỎ VÀ NAN TRE ,BÌNH SỨ TRÒN

CHẬU LAN – HDS033

7.200.000

Gọi ngay