CHẬU LAN 3 MÀU – HDS007

9.000.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP ,25 CÂY VÀO BÌNH SỨ TRẮNG

7 CÂY HỒNG ,8 CÂY TÍM ,10 CÂY TRẮNG ,MIX NƠ ĐỎ TRANG TRÍ NAN TRE

CHẬU LAN 3 MÀU – HDS007

9.000.000

Gọi ngay