LAN HỒ ĐIỆP VÀNG -HDS021

3.000.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP VÀNG

9 CÂY VÀO BÌNH SỨ TRÒN TRẮNG

LAN HỒ ĐIỆP VÀNG -HDS021

3.000.000

Gọi ngay