CHẬU LAN VÀNG SỌC – HDS041

6.600.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP VÀNG SỌC 20 CÂY

TRANG TRÍ CANH CAY VÀ HOA GIẢ ,BÌNH GỐM NÂU

CHẬU LAN VÀNG SỌC – HDS041

6.600.000

Gọi ngay