CHẬU LAN VÀNG – HDS017

18.000.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP VÀNG LƯỠ ĐỎ

50 CÂY VÀO CHẬU SỨ TRÒN ĐỀU

TRANG TRÍ LÁ KIM TUYẾN ,CHUỖI NGỌC ĐỎ

CHẬU LAN VÀNG – HDS017

18.000.000

Gọi ngay