CHẬU LAN HỒ ĐIỆP – HDS049

4.200.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP TRẮNG TÍM 13 CÂY

TRANG TRÍ NƠ VÀNG ,BÌNH SỨ TRÒN

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP – HDS049

4.200.000

Gọi ngay