LAN HỒ ĐIỆP VÀNG -HDS021

2,500,000 Bao gồm thuế VAT 10%

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP VÀNG9 CÂY VÀO BÌNH SỨ TRÒN TRẮNG