LAN HỒ ĐIỆP -HDS011

7.200.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆ MÀU XANH BƠ

20 CÀNH LAN ,XANH VA CHẬU SỨ TRẮNG

TRANG TRÍ NƠ ĐỎ CÂY KIỂNG XANH

LAN HỒ ĐIỆP -HDS011

7.200.000

Gọi ngay