LAN HỒ ĐIỆP ĐỘT BIẾN – HDS024

3.960.000

CHẬU LAN HỒ ĐIỆP

10 CÂY LAN ĐỘT BIẾN CHẤM HỒNG

VÀO CHẬU SỨ TRÒN TRANG TRI DÂY THỪNG

LAN HỒ ĐIỆP ĐỘT BIẾN – HDS024

3.960.000

Gọi ngay